NEWS
Wsparcie procesów biznesowych w firmie Toya S.A.
Firma Toya S.A. to czołowy polski producent i dystrybutor elektronarzędzi i narzędzi ręcznych. Firma powstała ponad dwadzieścia lat temu w Polsce, dziś może pochwalić się zasięgiem obejmującym 42 kraje na całym świecie.

Podstawowym celem projektu PrimeAnalysis  w firmie Toya S.A. było wsparcie doświadczeniem i wiedzą w zakresie organizacji procesów biznesowych „Best Practice” w obszarze sprzedaży i dystrybucji.

 

Podstawą przeprowadzonej analizy było opisanie stanu istniejącego AS-IS procesów biznesowych. Wykorzystano  do tego celu najlepiej pasująca do tego typu projektu metodykę opisywania procesów, mianowicie BPMN. W efekcie powstała spójna mapa procesów biznesowych obejmujących: sprzedaż, Sales Force Automation, działania merchandisingowe, obsługę reklamacji oraz obsługę serwisu.

 

Na podstawie bazy wyjściowej dokonano analizy efektywności procesów. Na wspólnych warsztatach z klientem opracowano następnie rekomendowany kształt procesów docelowych.

 

Z racji faktu, że TOYA S.A. wykorzystuje system SAP jako podstawowy system transakcyjny przedstawiono także klientowi zestaw funkcjonalności, jakie powinny zostać uruchomione w celu jak najbardziej efektywnego wykorzystania systemu SAP do obsługi zmodyfikowanych procesów biznesowych w obszarze sprzedaży.

 

Projekt trwał 3 miesiące. Posiadał pełne wsparcie Zarządu TOYA SA, który to aktywnie uczestniczył w pracach projektowych.

POWRÓT
EN