NEWS
Wdrożenie w Top Farms Agro
Top Farms Agro jest największym producentem kwalifikowanego materiału siewnego na polskim rynku. Współpracuje z najlepszymi hodowcami roślin rolniczych w Polsce i w Europie. TFA wywodzi się z grupy firm Top Farms. Jest to grupa farmerska należąca do Spearhead International Ltd, który gospodaruje łącznie na 78 000 ha na terenie całej Europy.

Celem wdrożenia portalu korporacyjnego w Top Farms Agro było stworzenie platformy intranetowej, do której został przeniesiony oraz zoptymalizowany cały proces planowania popytu, zarządzania zamówieniami klientów, autoryzacji warunków handlowych i finansowych oraz pełna obsługa logistyki związanej z realizacją zamówień (kompletacja, organizacja transportu, zatwierdzanie wydań magazynowych).

 

Wdrożenie obejmowało uruchomienie platformy testowej oraz produkcyjnej w środowisku Microsoft.NET opartym o silnik baz danych Microsoft SQL Server.

 

W zaprojektowanym workflow uczestniczą wszyscy pracownicy działu handlowego (dyrektor handlowy i regionalni koordynatorzy sprzedaży), kontrola finansowa, logistyka oraz pracownicy magazynów realizujący wysyłki towaru.

 

System jest tak zaprojektowany, aby w jednym miejscu przechowywać i udostępniać kluczowe informacje dla zalogowanego użytkownika. Profilowany dostęp nie pozwala na dowolność, każdy użytkownik może wykonać czynności wyłącznie mu przeznaczone. Dyrektor handlowy wprowadza plany sprzedaży, przedstawiciel handlowy wprowadza zamówienia z dowolnego urządzenia połączonego z Internetem wyłącznie w ramach dostępnych ilości handlowych. Następuje automatyczna kontrola cen w zaprojektowanych widełkach zaś każde odstępstwo podlega dodatkowym autoryzacjom. Dopiero zatwierdzone przez dyrektora handlowego i dział finansowy zamówienia są kompletowane, organizowane w dostawy i zlecane poszczególnym magazynom do realizacji.

 

Raportowanie postępów w realizacji planów następuje online bezpośrednio w portalu jak również udostępnianie jest w formie raportów OLAP bezpośrednio z bazy danych dla wybranych użytkowników.

 

Planowany jest rozwój narzędzia integrujący portal z nadrzędnym systemem ERP klienta.

POWRÓT
EN