NEWS
Optymalizacja łańcucha dostaw w firmie KAEM.
Firma KAEM od 1991 roku zajmuje się dostarczaniem na Polski rynek profesjonalnych narzędzi i akcesoriów remontowo-budowlanych.

W 2012 roku w celu optymalizacji łańcucha dostaw firma zdecydowała się na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych pozwalających na pełną integrację z Partnerami biznesowymi – dostawcami i odbiorcami firmy w zakresie wymiany danych. Projekt ten w całości realizowany był przez konsultantów Prime Global.

 

Celem projektu było zebranie jak najszerszej informacji z rynku o popycie: od Partnerów – odbiorców poprzez zintegrowany system B2B, od pozostały klientów, z którymi niemożliwa jest na tym etapie współpracy integracja – poprzez system Mobilnej Sprzedaży.

 

Na podstawie zebranych z rynku informacji tworzony jest harmonogram dostaw. Następnie na jego podstawie, w module planistycznym powstaje ramowy roczny plan zakupowy przekazywany Partnerom – dostawcom. Partnerzy - dostawcy w odpowiednich czasookresach otrzymują korekty rocznego planu zakupowego do realizacji. Dzięki takiej integracji Dostawcy mogą dokonać zmian w harmonogramach produkcyjnych tak, aby podążały za odchyleniami popytu Klienta (firmy KAEM). Zamówienia są składane drogą elektroniczną poprzez Portal Dostawców do systemów Partnerów - Dostawców. Zwrotnie w tym samym kanale, od Partnerów, przesyłane są potwierdzenia zamówień. Dzięki takiej integracji między systemami Partnerów - dostawców a Klientem, Klient otrzymuje aktualizację przewidywanej daty dostępności towarów do sprzedaży. Dane o dostępności towarów są również przekazywane do systemu mobilnej sprzedaży oraz poprzez system B2B do Partnerów – Odbiorców. Dzięki temu możliwe jest przekazanie docelowym odbiorcom firmy KAEM informacji o spodziewanej dacie dostępności towarów (w przypadku braków).

 

Projekt zakończył się sukcesem a rozwiązanie to umożliwiło efektywne zarządzanie całym łańcuchem dostaw i wprowadzenie szeregu optymalizacji kosztowych, zarówno dla firmy KAEM jak i dla Partnerów (Odbiorców i Dostawców).

POWRÓT
EN