Procesy przetargowe

Organizacja procesu przetargowego oparta jest o:

  • analizę i opis przedmiotu zamówienia
  • opracowanie dokumentu przetargowego (SIWZ lub inna forma zapytania ofertowego) – z uwzględnieniem obowiązujących norm prawnych
  • ocenę nadesłanych ofert oparta o Prime Evaluation Model
  • przygotowanie i ostateczna weryfikacja dokumentów kontraktowych: umowa, harmonogramy działań, budżety i harmonogramy rozliczeń
  • wsparcie prawne i merytoryczne w negocjacjach handlowych

 

Efektem procesu jest wybór optymalnego partnera biznesowego, gwarancja bezpiecznego wykonania zobowiązań umownych w określonym czasie i budżecie.

Istotą procesu przetargowego jest:

  • wnikliwa wiedza dotycząca danego rynku usług lub produktów
  • merytoryczne podejście do weryfikacji zasobów przydzielonych do realizacji zadań kontraktowych
  • praktyczne doświadczenia w zakresie przygotowania dokumentacji kontraktowej (np. praktyczne  a nie tylko prawne podejście do przygotowania wiążących umów)

 

Specjalizujemy się w projektach z obszaru: rozwiązań i usług IT, opartych o prawo budowlane, procedury zamówień publicznych, działań reklamowych, usług i systemów wspierających zarządzanie łańcuchem dostaw

EN