Konsultacje SAP

Wdrożenie oprogramowania SAP od podstaw oraz roll-out SAP

 

Projekty wdrożenia oprogramowania obejmujące stworzenie koncepcji wdrożenia, przeprowadzenie konfiguracji i testów, przygotowanie do startu produktywnego oraz wsparcie powdrożeniowe. Pełna kontrola nad zaplanowanym budżetem i harmonogramem prac. Projekty objęte budżetem stałym opartym o analizę potrzeb klienta.

 

Usługi Wsparcia SAP (SAP Standard & Enterprise Support)

 

SAP Enterprise Support to kompleksowy pakiet umożliwiający z jednej strony zapewnienie aktualizacji a z drugiej stałe monitorowanie systemu klienta, tunningowanie , stosowanie rozwiązań best-practice. Wszystkie te elementy przekładają się na zwiększenie bezpieczeństwa i redukcje kosztów w wielu perspektywach.  SAP Enterprise Support nie należy mylić z standardowym utrzymaniem systemu SAP. Zakres usług znacznie wykracza poza powszechnie rozumiany „maintenanace systemu ERP”.

PrimeGlobal jako partner SAP, świadczy kompleksowe usługi SAP Standard Support i SAP Enterprise Support dla swoich klientów

 

Optymalizacja oprogramowania SAP

 

Projekty oparte o definiowanie konkretnych celów biznesowych lub atrybutów efektywności działania systemu. Wdrażanie nowych funkcjonalności. Dostrajanie oprogramowania przez fachowców branżowych.

 

Szkolenia dla użytkowników SAP

 

Szkolenia oparte o system testowy Klienta lub PrimeGlobal wraz z pełną dokumentacją są definiowane na podstawie analizy potrzeb organizacji i użytkowników lub oparte o standard szkoleniowy SAP Polska.

 

Serwis aplikacyjny oraz serwis BASIS

 

Usługa serwisu aplikacyjnego dopasowana do potrzeb klientów, oparta o  bezpośredni dostęp do konsultantów lub system obsługi zgłoszeń serwisowych (licencja AlloyNavigator Software). Serwis obejmuje także administrowanie techniczne instalacją SAP, zmiany infrastruktury sprzętowej oraz wykonywanie upgrade i uddate.

 

Baza eksperckich zasobów konsultingowych

 

Baza kilkudziesięciu doświadczonych, certyfikowanych konsultantów, specjalizujących się w rozwiązaniach opartych o standard SAP ERP, SAP Retail, SAP BO, SAP WMS, rozwiązania mobilne oraz narzędzia planistyczne. 

Produkty SAP FI/CO

inSAP Quick Cash Register - szybkie rozliczanie płatności gotówkowej

 

Standardowy rejestr kasowy w SAP (FBCJ) jest dobrym narzędziem do zarządzania gotówką w kasach biurowych. W procesie sprzedaży przy rozliczaniu płatności gotówkowej, gdzie liczy się czas i ergonomia okazuje się, że standardowa funkcjonalność SAP nie jest wystarczająca. Dedykowana aplikacja inSAP - Quick Cash Register umożliwia krótszą obsługę klienta i oszczędza pracy działowi księgowości w zakresie rozliczania wpłat z fakturami.

 

inSAP Customer View optymalny wgląd w kartotekę klienta

 

inSAPCustomerView to rozszerzenie standardowej kartoteki klienta SAP o dodatkową zakładkę, w której umieszczono najczęściej wykorzystywane informacje o kontrahencie. To rozwiązanie zastępuje długotrwałe uruchamianie kilku transakcji systemowych i raportów. Rozwiązanie znacznie skraca czas pracy przy analizie danych klienta.

 

inSAP  Period Management  Automatyczne zarządzanie okresami w SAP (FI, CO, MM)

 

Specyfika SAP przewiduje oddzielne zarządzanie okresami rozliczeniowymi w modułach FI, CO oraz MM. Aby uniknąć  zakłóceń w pracy przedsiębiorstwa proponujemy rozwiązanie, które automatycznie otworzy lub zamknie okresy w poszczególnych modułach systemu a także wyeliminuje księgowania do okresów poprzednich przez osoby do tego nieuprawnione.

 

inSAP Closing Cockpit - sprawne zamknięcie okresu FI/CO

 

Closing Cockpit  to standardowe narzędzie SAP do zarządzania zamknięciem okresu w finansach i controllingu. Wszędzie tam, gdzie wykonywane są zadania okresowo powtarzalne, za które odpowiedzialna jest więcej niż jedna osoba, które muszą być wykonane w odpowiedniej kolejności a ich rezultat powinien być przejrzysty i udokumentowany, Closing Cockpit będzie bardzo pomocny. Umożliwia on skrócenie i zautomatyzowanie procesu rozliczenia a tym samym wcześniejsze uzyskanie informacji o wyniku finansowym.

 

inSAP CO-PA tuning - wydajne raportowanie w CO-PA

 

CO-PA (rachunek wyników segmentów rynku) to standardowy moduł SAP zbierający dane przychodowe i kosztowe w wielu wymiarach. Jest to idealne narzędzie do bieżącego raportowania marży na wszystkich poziomach wraz z dynamicznym dochodzeniem od ogółu do szczegółu. Zdarza się jednak, że po dłuższym czasie wykorzystywania modułu raportowanie większych ilości danych CO-PA znacznie się wydłuża. Niewydajna CO-PA wpływa również na  czas ewidencji danych operacyjnych jak faktury czy dostawy, spowalniając podstawowe procesy wspierane przez system. InSAP CO-PA tuning to zestaw usprawnień konfiguracyjno-programistycznych, które pozwolą przywrócić optymalną wydajność modułowi. Zasoby systemowe zostaną odciążone a raportowanie znacznie przyspieszy umożliwiając tym samym szybsze podejmowanie decyzji.

 

inSAP Invoice Split – podział kwoty faktury na netto i VAT

 

Zgodnie z przepisami podatkowymi różnica kursowa powstała na VAT nie jest kosztem ani przychodem podatkowym. Z taką sytuacją można się spotkać wystawiając lub otrzymując fakturę w walucie obcej od kontrahenta krajowego. Aby uniknąć czasochłonnego  wydzielania różnic kursowych dotyczących VAT wiele przedsiębiorstw decyduje się na zapłatę kwoty netto w walucie obcej  i kwoty VAT w walucie krajowej. W takim przypadku faktura na koncie klienta czy dostawcy powinna zostać zaksięgowana w dwóch pozycjach (netto i VAT). Standard systemu SAP nie wspiera jednak tego procesu.  InSAPInvoice Split umożliwia takie księgowanie.

 

inSAP Compensation Offer - automatyczna propozycja kompensaty

 

inSAP CompensationOffer to aplikacja dedykowana dla kontrahentów generująca propozycję kompensaty wraz z wszystkimi wydrukami. Manualne przygotowanie zestawienia danych do kompensaty jest bardzo czasochłonne co czasem skutkuje zaniechaniem wystawiania tego typu dokumentów. Automatyzacja tego procesu wpływa pozytywnie na płynność a także znacznie obniża czas pracy działu księgowego.

 

inSAP Value per Storage Location - analiza wartości zapasów na składach

 

inSAP Value per Storage Location to dedykowany raport SAP do analizy wartości zapasów na poszczególnych składach oraz zapasach specjalnych np. w konsygnacji. Raport ułatwia zatem kontrolę wartościową zapasów, skraca również czas potrzebny na przygotowanie szczegółowych zestawień, które wymagają ciągłego składania danych z kilku standardowych raportów SAP.

 

inSAP Speed Collect - automatyczny import i rozliczenie płatności

 

inSAP Speed Collect to aplikacja integrująca usługę bankową Speed Collect w systemie SAP. Polega ona na imporcie plików z informacjami o płatnościach w dniu dokonania płatności (kilka plików dziennie) przed otrzymaniem wyciągu bankowego. Dzięki temu mamy szybszy dostęp do informacji o wpłatach kontrahentów oraz łatwiejszą identyfikację płatników (możliwość powiązania z wirtualnymi kontami bankowymi). Szybsza ewidencja wpłat to aktualizacja limitów kredytowych a więc sprawniejsza obsługa procesu sprzedażowego a także obniżenie kosztów pracy działu księgowego.

Produkty SAP SD/MM/PP/WMS

inSAP Decentralizacja WMS (Multi Warehouse Management)

 

Wdrożenie SAP WM ERP 6.O jest związane z wieloma aspektami organizacyjnymi i technologicznymi. Szczególnie ważnym elementem jest przygotowanie odpowiednich procesów funkcjonalnych w danym magazynie lub magazynach. Podział stref, przestrzeni, sposobów składowania – to jeden z elementów procesu wdrożeniowego, który może być wsparty naszą usługą Prime WMS.

 

Dodatkowo proces wdrożeniowy to przygotowanie infrastruktury technicznej – radiowej sieci dostępowej, terminali i przede wszystkim serwera – dla SAP WM.

 

Często jednak, zcentralizowane instalacje WM, bazujące na jednym serwerze i dostępie do niego z wielu lokacji jest ryzykowne. W dzisiejszych czasach problemem nie jest dostęp do danych – ten może być organizowany różnorodnie i przy architekturze dialogowej SAP. Głównym ryzykiem zarządzania centralnego instalacją WM jest zależność magazynów od systemu centralnego. Dlatego też SAP dostarcza rozwiązania decentralizacji WM-sów, czyli podziału serwerów sterujących magazynami, jednocześnie zapewniając pełną integralność danych z systemem centralnym.

 

Nasz produkt – wdrożenie decentralizacji WM – kierujemy do firm, które mają wiele magazynów, w wielu lokacjach, a nie chcą lub nie mogą ponosić ryzyka czasowej przerwy w działalności ze względu na brak łączności lub dostępności systemu centralnego.

 

Wdrożenie oparte jest na naszych doświadczeniach, umiejętnościach i znajomości systemu WMS oraz systemu SAP. Nasze szerokie kompetencje zarządcze ale i kompetencje konsultingu SAP zostały opisane w projekcie Prime WMS.

 

Posiadamy zespół wdrożeniowy SAP WM, posiadamy zespół techniczny, przeprowadzaliśmy wdrożenie zdecentralizowanego EWM. Dlatego w ramach wdrożeń WM i zdecentralizowanego SAP EWM nie ma nam równych.

 

inSAP Intercompany

 

Wdrożenie SAP ERP 6.O w organizacjach wielozakładowych lub wielofirmowych powinno przynosić mierzalny efekt związany z oszczędnością czasu w obsłudze procesu. Mierzenie czasu przebiegu procesu czy kosztu procesu powinno dawać odpowiedź na pytanie o zasadność wdrożeń systemów ERP.

 

Ergonomia działań w złożonych procesach dystrybucyjnych,  szczególnie w organizacjach gdzie łańcuchy dostaw są głównym elementem kosztowym ale i zasadniczym elementem przewagi konkurencyjnej jest bardzo istotna. Skalowanie takich łańcuchów może być przedmiotem naszego produktu Prime SCM.

 

SAP ERP dostarcza narzędzi do skalowania zarządzania procesem automatycznych rozliczeń. Warto zauważyć, że w dzisiejszych czasach rozliczenia wewnątrzunijne czy pozaunijne pomiędzy firmami posiadającymi ERP SAP (szczególnie w ramach globalnych korporacji) stają się coraz powszechniejsze.

 

Nasz produkt – inSAP Intercompany wybiega naprzeciw potrzebom skalowalnych, ergonomicznych i dopasowanych do danych łańcuchów dostaw rozwiązań rozliczeń międzyfirmowych.

 

Produkt inSAP Intercompany to przyjazne środowisko rozliczeń wzajemnych pomiędzy firmami, bazujące na konfiguracji SAP ERP ale automatyzujące procesy, często związane ze specyficznymi warunkami tych rozliczeń. Przykładowo rozwiązujemy problemy wariantowości opodatkowania transakcji pomiędzy podmiotami z różnych (np. trzech) krajów uzależniając opodatkowanie od sposobów i kierunków spedycji.

 

inSAP Intercompany jest oprogramowaniem wielojęzycznym, napisanym w środowisku SAP (ABAP/4) nierozerwalnie związanym z procesem wdrożeniowym. Podczas wdrożenia rozwiązania Intercompany procesy dostosowywane są do specyfiki organizacji i jej struktury.

 

Organizacja procesów WMS (inSAP WMS Best Practice)

 

Warsztaty obejmujące tematycznie obszar zarządzania magazynami odnoszą się do wszystkich typów magazynów – przepływowych, wysokiego składu, sterowanych automatycznie ze szczególnym naciskiem na magazyny sterowane przenośnikami rolkowymi.

 

Nasze doświadczenie poparte jest wieloletnia praktyką zawodową w zakresie logistyki magazynowej na stanowiskach zarządczych w dużych organizacjach komercyjnych.

Zakres warsztatów to najlepsze praktyki w:

  • organizacji geografii magazynów oraz geografii wewnątrzmagazynowej
  • organizacji składowania
  • organizacji przepływów – towarów i ruchu wewnętrznego
  • organizacji obszarowej – punkty identyfikacji, crossdocking, strefy przyjęć, obsad bram, zarządzanie transportem (FMS – forklift management system czy zarządzanie placem)
  • wielostopniowych metod przepływowych i wielostopniowych procesów - przyjęć z zewnątrz, przyjęć z produkcji, wydań z konsolidacją, pakowaniem, multiorder-picking, stref kontrolingu wyjścia itd.
  • modelowaniu magazynu w systemach WMS - w SAP WM ERP 6.O

 

Warsztaty adresowane są do managerów logistyki zajmujących się organizacją magazynowania. W razie potrzeb mogą być rozszerzone o tematykę związaną z zarządzaniem wysyłką oraz transportem. Szczególny nacisk kładziemy podczas warsztatów na modelowanie WMS w systemie SAP.

EN