Audyt oprogramowania ERP

 Organizacje bardzo często posiadają wdrożone oprogramowanie ERP:

  • w nieaktualnych wersjach
  • niewłaściwie rozwijane
  • skonfigurowane lub oprogramowane w sposób sztywny i nie nadążający za zmianami rynku i organizacji
  • dopasowane do życzeń użytkowników a nie do potrzeb organizacji

 

Oprogramowanie często zaczyna być barierą w rozwoju, a koszt jego utrzymania jest wysoki i nieuzasadniony. To moment w którym należy zastanowić się nad audytem wąskich gardeł oraz identyfikacją sposobów ich udrożnienia. Obiektywne i metodyczne podejście na pewno pomaga zmienić ten stan rzeczy!  

Baza doświadczonych i niezależnych konsultantów Microsoft AX i NAV, Scala, Exact, IFS

Korzystanie z nowoczesnych rozwiązań ERP daje organizacji szansę poruszania się w obszarze konkurencyjnego rynku usług. Ponad 300 konsultantów na rynku krajowym daje ogromne możliwości merytoryczne i ekonomiczne do kreowania i rozwoju aplikacji ERP w organizacji.

Nasza baza konsultantów to:

  • zweryfikowane merytorycznie zasoby, gwarantujące jakość realizowanych zadań i projektów
  • sprawdzona metodyka realizacji projektów oparta o dobre praktyki biznesowe
  • określony system dokumentowania zmian i rozliczania efektów
  • elastyczna dostępność do zasobów

 

EN