Prime Strategy

PrimeGlobal Grupa Doradcza posiada opracowaną metodykę tworzenia strategii informatyzacji, dedykowaną do średnich i dużych przedsiębiorstw. Celem PrimeStrategy jest opracowanie wspólnie z klientem strategii informatyzacji w odniesieniu do strategii biznesowej lub wspólnie zdefiniowanych celów biznesowych. Jak pomagamy klientom?

 • Określamy wymagania biznesowe i oczekiwania wobec IT różnych jednostek organizacyjnych
 • Formułujemy misję i wizję działu IT wynikającą z wytycznych i zasad określonych przez biznes
 • Określamy optymalne aplikacje wspierających biznes, standardów zarządzania, organizacji procesów w obrębie IT
 • Określamy optymalne działania mające na celu implementację strategii z uwzględnieniem definicji projektu / programu, zasobów, kosztów oraz czasu.
 • Doświadczenie biznesowe, nastawienie na strategiczne i ekonomiczne cele, szeroka wiedza IT, dobre praktyki.
Projekt optymalizacji kosztów administracji oraz IT

PrimeGlobal Grupa Doradcza dzięki długoletnim doświadczeniom oraz wypracowanym narzędziom benchmarkingowym posiada metodykę optymalizacji kosztów informatyzacji celem najbardziej kosztowo efektywnego wsparcia strategii oraz odpowiedzi na oczekiwania biznesu co do poziomu wsparcia przez IT. 

Celem optymalizacji kosztów informatyzacji jest wypracowanie wspólnie z klientem optymalnych kosztowo rozwiązań, zapewniających wsparcie biznesu przez IT. Jak pomagamy klientom?

 • Przeprowadzamy analizy całkowitych kosztów posiadania i utrzymania różnych rozwiązań informatycznych.
 • Proponujemy kosztowo efektywne rozwiązania, zapewniające dochowanie odpowiedniego poziomu  wsparcia biznesu przez IT
 • Proponujemy warianty dojścia do optymalnych kosztowo rozwiązań.
 • Wspomagamy decyzje dotyczące optymalnego finansowania rozwiązań IT.

Doświadczenie biznesowe, nastawienie na strategiczne i ekonomiczne cele, szeroka wiedza IT, dobre praktyki.

Projekt budowy katalogu usług

PrimeGlobal Grupa Doradcza zapewnia swoim klientom kompleksowe wsparcie przy tworzeniu i utrzymaniu katalogu usług świadczonych przez IT. Celem budowy katalogu usług jest uwspólnianie języka biznesu oraz IT. Jak pomagamy klientom?

 • Wspólnie wypracowujemy podejście do kategoryzacji i budowy katalogu usług.
 • Definiujemy wspólnie katalog usług świadczonych biznesowi przez IT
 • Opracowanie formularza karty usługi oraz zaleceń do jej wypełnienia.
 • Opracowanie warunków świadczenia usług.
 • Opracowanie umów poziomu świadczenia usług.
 • Opracowania porozumień pomiędzy wewnętrznymi grupami wsparcia

Najlepsze światowe praktyki ITIL. Szeroka wiedza i doświadczenie.

Projekt zarządzania zmianą

PrimeGlobal Grupa Doradcza skutecznie wspomaga klientów w wypracowaniu optymalnych procesów w zakresie zarządzania zmianą w systemach informatycznych i biznesowych.

Jak pomagamy klientom?

 • Opracowanie procesu zarządzania zmianą
 • Modelowanie podprocesów i czynności
 • Definicja ról w procesie
 • Opracowanie zakresu obowiązków w ramach wykonywanej roli

Najlepsze światowe praktyki ITIL. Szeroka wiedza i doświadczenie.

PrimeAudit
Audyt procesów.

PrimeGlobal Grupa Doradcza wspiera klientów w audycie procesów i ich ulepszaniu. Razem z klientami audytujemy dopasowanie organizacji IT do najlepszych praktyk biznesowych (ITIL, Capability Maturity Model Integration). Wieloletnie doświadczenie w poprawie i reengeeneringu procesów. Jak pomagamy klientom?

 • Wspólnie definiujemy zakres audytu oraz cele
 • Badamy stopień dojrzałości organizacji
 • Opracowujemy raporty i zalecenia dla kierownictwa komórek IT lub Zarządu
 • Wypracowujemy wnioski i zalecenia

Najlepsze światowe praktyki ITIL. Szeroka wiedza i doświadczenie. Praktyka stosowania najlepszych narzędzi.

PrimeProject

PrimeGlobal Grupa Doradcza dzięki oparciu w prawdopodobnie najlepszej grupie kierowników projektów, certyfikowanych w oparciu o najlepsze uznane metodyki prowadzenia projektów (PMI, Prince2), unikatowej kulturze organizacji uczącej się od lat skutecznie wspiera klientów w zakresie prowadzenia projektów. Jak pomagamy klientom?

 • Wspieramy klientów w zarządzaniu projektami biznesowymi dzięki połączeniu wiedzy biznesowej ze znajomością narzędzi informatycznych.
 • Wspieramy wdrażanie systemów wspierających decyzje biznesowe (CRM, ERP, etc.) po stronie klienta
 • Zarządzamy portfelami projektów (PPM)
 • Przejmujemy pełną odpowiedzialność za powodzenie projektu
 • Doradzamy i wspieramy członków Komitetów Sterujących
 • Elastycznie dostosowujemy stosowanie narzędzi projektowych do skali projektu.

Najlepsze światowe praktyki PMI i Prince2. Certyfikowani Kierownicy Projektów. Wieloletnie doświadczenie. Bezpieczeństwo sukcesu.

EN